Poděkování za spolupráci

Vážený pane Petře Otásku,

my dva kronikáři Vám děkujeme za uznání naší kronikářské práce a za vynikající spolupráci úřadu v Křimicích s námi. Poděkování patří i za to, jak se v období Vašeho vedení obvodu podařilo oživit společenský život, i za to, jak se obec zvelebila. Myslíme si, že tento vývoj jsme pravdivě zachytili v psaných kronikách obvodu. Přejeme Vám hodně zdraví a osobní pohody v dalších letech.

Kronikáři obvodu

Komentáře nejsou povoleny.