Poděkování

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych touto cestou poděkovala za spolupráci panu Petru Otáskovi.

Jako starosta městského obvodu Plzeň 5 – Křimice se mimořádně zajímal o život našich starších spoluobčanů. Zejména  podporoval činnost Klubu seniorů Křimice. Ve své práci se vždy snažil vyhovět našim požadavkům. Pomáhal nám vytvářet dobré podmínky pro činnost klubu a tím byl nápomocen při realizování hlavního cíle naší činnosti tj. zkvalitňování a obohacování života našich seniorů.

DĚKUJEME.

Eliška Hladíková

předsedkyně Klubu seniorů Křimice

Komentáře nejsou povoleny.