Klub seniorů Křimice

     Od vzniku našeho občanského sdružení Svaz důchodců Křimice, tj. od 1. ledna 2009,  uplynula již dost dlouhá doba na to, abychom mohli její činnost ohodnotit.

     Máme sice přesnou evidenci akcí, které jsme po tuto dobu uskutečnili, ale domnívám se, že není důležité je zde nyní vyjmenovávat.   V principu to vypadá tak, že máme nejméně 3 akce v měsíci . Nejdůležitější je tak zvané společné posezení, které se koná buď v zasedací místnosti obecního úřadu, či v salonku hotelu YORK . Zde se schází většina našich členů. Dostanou zde  informace o činnosti na příští období  a pak následuje připravený kulturní  program .  Mezi nejoblíbenější patří zábava s živou muzikou, kdy si všichni zazpíváme i zatančíme na naše oblíbené písničky. Velký úspěch  zaznamenala  taneční zábava  v maskách.  Další pravidelnou měsíční akcí jsou velmi oblíbené vycházky po okolí. Je  až  s podivem, kolik našich členů si tyto procházky oblíbilo. Začali jsme  s  krátkými  trasami, ale nyní už jsme výlety rozšířily na vlakové zájezdy do okolí Plzně.  Třetí akce  v měsíci je nahodilá, podle možnosti – buď aktuální  výstavy, přednášky,  nebo  předem plánované  zájezdy .   Autokarové  zájezdy děláme dvakrát do roka. Absolvovali jsme např. zájezd  Po stopách koněspřežky, Toulky po Brdech, Přešticko – Haydnovy slavnosti a jiné. Letos jsme navštívili Drážďany, v září pojedeme na  Domažlicko a  několikrát jsme také byli v Praze.

     Naši senioři jsou také velcí sportovci. Nejenže chodí na již zmiňované vycházky po okolí, 6 až  8 km není překážkou, ale také pravidelně hrají minigolf.  Díky pochopení Městského obvodu využíváme místní minigolfové hřiště a na závěr sezony pořádáme turnaj o vítězný putovní pohár.

      Další aktivita, která vznikla z popudu našich členů, je kroužek dovedných rukou.  Deset až dvanáct našich členek se pravidelně schází a vytvářejí spolu drobné výrobky pro radost a potěšení.

     Jiní členové zase navštěvují kroužek fotografování, kde získávají cenné zkušenosti při práci s digitálním fotoaparátem.

     Díky spolupráci s neziskovou organizací TOTEM, jsme mimo jiné, získali přátelství se seniory z Domažlic, Klatov, Sulkova a také z německého Neunburgu. S německými  seniory  se  pravidelně navštěvujeme.

     Abychom však splňovali účelnost webových stránek, nebudeme již příště psát o tom co bylo, aby budeme vždy, počínaje zářím tohoto roku uveřejňovat zde plán akcí na příští měsíc.

     21.7. 2011                                                                                               Eliška Hladíková

——————————————————————————————-

            SVAZ   DŮCHODCŮ  PLZEŇ  5 – KŘIMICE

                             Plán   činnosti  na   měsíc říjen   

                                                                         

  Sobota 1. října 

Vlakový zájezd do HOŘOVIC – cibulový trh a návštěva zámku Odjezd autobusem č. 41  z konečné  zastávky  v  Křimicích v 8.20

Čtvrtek 6. října

Vystoupení hudební skupiny BOBELIN – Hotel YORK od 18. hodin

Čtvrtek 20. října

Společné posezení s programem v zasedací místnosti ÚMO      Plzeň 5 – Křimice od 15. hod

Úterý 27. října

Účast na lampionovém průvodu  pořádaném městským obvodem Plzeň – Křimice na počest st. svátu 28. října.

Každou středu od 9 – 11 hodin

kroužek společenských her   v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 5 –Křimice.

Eliška Hladíková

——————————————————————————————-

SVAZ   DŮCHODCŮ  PLZEŇ  5 – KŘIMICE

                             Plán   činnosti  na   měsíc listopad      

Čtvrtek 3. listopadu

Vycházka do okolí Plzně.

Odjezd autobusu č. 41 z  konečné zastávky v Křimicích v 9.30 hod.

Čtvrtek 24. listopadu

Společné posezenív zasedací místnosti ÚMO      Plzeň 5 – Křimice od 15 hod.

Hudebně-zábavný pořad „ DUDY MEČÍ VŠUDY“.                               

UvádíIng. Milan Benedikt Karpíšek a host.   

Neděle 27. listopadu

Účast na rozsvícení vánočního stromu městského obvodu.

Tradiční místo – před poštou v Křimicích od 17:00 hodin.

 

Každou středu od 9 – 11 hodin kroužek společenských her               

v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 5 –Křimice.

Eliška Hladíková

——————————————————————————————-

SVAZ  DŮCHODCŮ  PLZEŇ  5 – KŘIMICE

Plán činnosti  na  prosinec  2011

 Čtvrtek 8. prosince

Tradiční předvánoční setkání křimických seniorů se zastupiteli MO Plzeň 5 – Křimice.

Salonek hotelu YORK od 17 hodin.

Hudba k poslechu i k tanci – p. Pavel Ondrášek.

Čtvrtek 15. prosince

Vycházka do okolí Plzně.

Odjezd autobusu č. 41 z  konečné zastávky v Křimicích v 9.30 hod.

Pondělí  19. prosince

Tradiční vánoční koncert „ Hej mistře … “.

„Peklo“  v  Plzni  od  19 hodin.

 

Sobota  24. prosince

Zpívání koled v kapli Narození panny Marie na Horničce od 14 hodin.

Eliška Hladíková

———————————————————————————–

Plán činnosti na leden 2012

 Neděle   1. ledna  2012  Nový rok

4. ročník  novoroční vycházky po okolí Křimic.

Sraz účastníků  ve 13.30 na konečné zastávce autobusu č. 35  v Křimicích.

Těšíme se na hojnou účast!

Čtvrtek 12. ledna

Návštěva Národopisného muzea Plzeňska, nám. Republiky 13, Plzeň.  

Odjezd autobusem č. 41 z konečné zastávky v Křimicích v 9.30. 

Čtvrtek 26. ledna

Společné posezení  

Přednáška pí. Marty Trázníkové na téma „Rehabilitační péče o nohy, zejména o klenbu nožní“.

Zasedací místnost obecního úřadu od 15 hodin.

Eliška Hladíková

———————————————————————————–

SVAZ DŮCHODCŮ  PLZEŇ 5 – KŘIMICE

Plán činnosti na únor 2012

Čtvrtek 2. února

Návštěva Západočeského muzea v Plzni

Výstava MISTŘI PLAKÁTU

Odjezd autobusem č. 41 z konečné zastávky v Křimicích v 9.30 hod.

Čtvrtek  9. února

Vycházka do okolí Plzně

Odjezd autobusem č. 41 z konečné zastávky v Křimicích v 9.30 hod.

Čtvrtek 23. února

MAŠKARNÍ REJ

Hotel YORK v Křimicích od 16.00 hod.

K tanci a poslechu zahraje p. Petr Vondrášek.                                                               Očekáváme 100% účast v maskách!

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Každou středu od 9 do 11 hodin v zasedací místnosti ÚMO  Křimice

Kroužek deskových / karetních / her.

——————————————————————————————-

KLUB SENIORŮ KŘIMICE o.s.

Plán činnosti na měsíc červen

Pátek 1. června

Pomoc  při  zajišťování  oslavy „DNE DĚTÍ“  pro  děti ze základní školy v Křimicích.

Sraz v 9.45 hod. před Střední školou dopravní v Křimicích.

 

Středa  6. června

Celodenní  vlakový  výlet do Svojšína  a  procházka kolem řeky Mže.                                       

Sraz na vlakovém  nádraží  v Křimicích v 8.30 hodin.

Čtvrtek 14. června

Turnaj v minigolfu  a přátelské posezení se členy Svazu důchodců  Skvrňany.     

Ostrůvek u řeky Mže v Křimicích od 14 hodin.

Sobota  23.června

DEN SENIORŮ

Od 10 hod. turnaj v minigolfu

Od 14 hod. zábavný pořad v zámeckém  parku

——————————————————————————————

Program   činnosti  na  měsíc  září  2012

Sobota   22. září

Autokarový zájezd  – Klášter Zlatá Koruna, hvězdárna Kleť.

Odjezd v 6.30 hodin z autobusové zastávky Chebská ul.

Úterý   25. září

Společné posezení v zasedací místnosti obecního úřadu v Křimicích od l5 hodin.

Program :

Scénický  pořad PERLY Z BLÁTA, účinkuje herečka      Ludmila BEDNÁŘOVÁ

Pátek  28. září

Ukončení sezony Minigolfu:

Turnaj o putovní pohár starosty  městského  obvodu  Plzeň- Křimice.

U řeky Mže v Křimicích od 10 hodin.

Dále zveme naše seniory  na:  

PLZEŇSKÉ SLÁMOVÁNÍ v zámeckém parku v Křimicích  dne  8. září  od 13 hod. 

 a  KŘIMICKOU POUŤ  ve dnech 15. a 16. září.       

                                                                                Eliška Hladíková          

—————————————————————————————–

 Plán činnosti  na  měsíc  prosinec  2012

 

Neděle 2. prosince

Účast na rozsvícení  vánočního  stromu městského obvodu  v  Křimicích – před poštou  v 17 hodin.

Čtvrtek 6. prosince

Nenáročná zimní procházka do okolí Plzně. Odjezd autobusu č. 35 z konečné zastávky v Křimicích v 9.56 hodin.

Úterý  11. prosince

Tradiční   předvánoční  setkání  křimických  seniorů  se zastupiteli městského obvodu Plzeň 5 – Křimice. Zasedací místnost úřadu  od 16 hodin.    Hudba k tanci i poslechu.

Pondělí 24. prosince

Zpívání koled v kapli Narození Panny Marie v Křimicích na Horničce od 14 hodin.

 

Stále hrajeme každou středu v zasedací místnosti obecního úřadu v Křimicích   od  9 do 11 hodin deskové / karetní / hry.

                                                                                                  Eliška Hladíková

 

Program činnosti na měsíc únor 2013

Čtvrtek  14. února

Vycházka  po okolí – Bolevecká náves .

Návštěva  Selského dvora a  Starobolevecké hospůdky.  Odjezd autobusem č. 41 z konečné zastávky v Křimicích  v  9. 26 hodin.

Čtvrtek 21. února

Tradiční MAŠKARNÍ REJ      

Hotel YORK v Křimicích  od 16 hodin.   Hudba k tanci i poslechu.                                       Očekáváme 100% účast v maskách!

-x-x-x-x-x-x-x-x-

 I nadále hrajeme každou středu od 9 do 11 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu deskové – karetní hry.

 

Program činnosti na měsíc březen  2013

Čtvrtek  14. března

Vycházka  po okolí.   

Mikulášský hřbitov,  Prohlídka  Kaple  U Ježíška.

Odjezd autobusem č. 35 z konečné zastávky v Křimicích v 9. 56 hodin

 Čtvrtek  28. března

Velikonoční posezení

Vystoupení  dětí ze Základní  školy,  promítání filmu – Staročeské máje v Křimicích  2. díl.  Zasedací místnost obecního úřadu od 15 hodin .

 

 I nadále hrajeme každou středu od 9 do 11 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu deskové – karetní hry.

 

Plán činnosti na měsíc září 2013

 Čtvrtek  5. září                                      Celodenní   autokarový  zájezd do PRAHY  prohlídka Slovanské epopeje ve Veletržním paláci a Vyšehradu

Odjezd  v 8 hodin  od staré hasičské zbrojnice. 

 

Pátek  6. září                                                         Pomoc  při přípravě „ SLÁMOVÁNÍ “,které se koná jako součást  Křimických  zámeckých slavností dne 7. září.  Sraz v  10 hodin v zámeckém parku. 

 

Čtvrtek 19. září                        Společné  posezení  se starostou  městského  obvodu Plzeň 5  Křimice  panem P. Otáskem.

Koná se v zasedací místnosti obecního úřadu od 15 hodin.  Hudba,  občerstvení.                                                                                              

 

Středa 25. září                                                                                          Turnaj  v minigolfu – ukončení letní sezony.

Sraz  v 10  hodin  na ostrůvku u řeky Mže.

 

Plán činnosti na měsíc říjen  2013

 Čtvrtek  3. října            Vycházka do okolí.                                                                              Tentokráte z Chotíkova na Krkavec, trasa dlouhá cca 5 km .        Sraz na konečné zastávce autobusu č. 41 v Křimicích v 9.20 hod. 

Sobota 12. října      Celodenní autokarový zájezd s CK Prima Via na Chebsko.        Odjezd autobusu v 6.3O  z Chebské ul. 

Čtvrtek 17. října      Zájezd minibusem / 16  osob / do Plas a Mariánské Týnice.       Odjezd v 9 hodin od staré hasičské zbrojnice v Křimicích .   

Úterý 22. října Společné posezení ve spolupráci s místní knihovnou.

Hodinka poezie prof. Vratislava Bartůňka.    V zasedací místnosti obecního úřadu v Křimicích od 15 hodin.

Od 2. října hrajeme každou středu  od 9 do 11 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu karetní hry.

 

Plán činnosti na měsíc  listopad  2013

Čtvrtek  7. listopadu

Vycházka do okolí – Bílá Hora a naučná stezka podél Úslavy Odjezd autobusem č. 35 v 9.56 z konečné zastávky autobusů.

Úterý  12. listopadu

Kulturní dům Holýšov, posezení se „ZLATOU“                   Odjezd mikrobusem z Křimic v 16 hodin. 

Čtvrtek  24. listopadu

Společné posezení v zasedací místnosti obecního úřadu od 15 hodin.

Na programu divadelní představení „ŽENY“. Účinkuje  ochotnické  divadlo  Světlonožky.

x-x-x-x-x-x-x-x-x-

 Každou středu od 9 hodin hrajeme v zasedací místnosti obecního úřadu karetní – deskové hry.

 

Program činnosti  na  měsíc  prosinec 2013 

Neděle  1. prosince

Účast na rozsvícení Vánočního stromu

Plzeň – Křimice před poštou od 17 hodin.

Čtvrtek  5. prosince    

Mikulášská zábava

Zasedací místnost obecního úřadu v Křimicích              od 15 hodin.

Úterý 10. prosince

Prohlídka barokního kostela sv. Vojtěcha ve Vejprnicích

Vejprnice od 13.30 hod.

x-x-x-x-x-x-x

Každou středu od 9 do 11 hodin hrajeme v zasedací místnosti obecního úřadu v  Křimicích deskové / karetní hry /.

 

Plán činnosti  na měsíc  leden 2014

Středa 1. ledna Nový Rok

Tradiční novoroční vycházka po okolí Křimic.

Sraz u konečné zastávky autobusu č. 35 v Křimicích      ve 13.40 hod.

Čtvrtek  16. ledna

Návštěva galerie Masné krámy v Plzni.

Výstava gotického umění  „ Obrazy krásy a spásy „  Odjezd autobusem č. 41 z Křimic v 9.26 hod.

Čtvrtek 23. ledna

Společné posezení  v zasedací místnosti obecního úřadu  v Křimicích od 15 hod.

Beseda nad knihou a  písničkami spisovatele pana Milana Čechury .

                                        -x-x-x-x-

I v novém roce hrajeme každou středu od 9 do 11 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu karetní hry.

 —————————————————————————————

Plán  činnosti  na měsíc  únor  2014

Čtvrtek  6. února

Vycházka   kolem   Boleveckých  rybníků.

Odjezd z konečné zastávky v Křimicích  autobusem       č. 41 v 9.26 hod.

 

Čtvrtek  20. února

TRADIČNÍ MAŠKARNÍ REJ.    

Hotel YORK v Křimicích od 15 hodin.

Hudba k tanci i poslechu.                                                                            

Těšíme se na hojnou účast  masek !     

 

Čtvrtek  25. února

Písničky se  „ ZLATOU “. Kulturní dům Holýšov.

Odjezd mikrobusem z Křimic od staré hasičské  zbrojnice   v 15 hodin.

  -x-x-x-           

I  nadále   hrajeme každou středu od 9 do 11 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu karetní hry.

——————————————————————————————

Plán  činnosti  na měsíc  březen   2014

 

Čtvrtek  6. března    Vycházka do okolí

Naučná stezka podél Úslavy.  Z Koterova do Božkova.  Odjezd autobusem č. 41 z  konečné  zastávky v Křimicích v  8.50 hodin.

Čtvrtek  20.března     Zájezd minibusem / 16 osob /.   ZBIROH

zámek, museum  J. V. Sládka                      Odjezd  z  Křimic v 9 hod.

Čtvrtek  27. března    Společné posezení nad kronikou obce

s promítáním fotografií z naší činnosti.

Zasedací místnost obecního  úřadu  od  15 hod.

                                               -x-x-x-

Stále hrajeme každou středu do 9 do 11 hodin karetní hry v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Plán činnosti na měsíc duben 2014

 

Čtvrtek 3. dubna               Den s Mateřskou školou  Křimice.                                      V 9 hodin návštěva školy,  ve 12.15 hod. čtení pohádek.

Čtvrtek 10. dubna               Velikonoční posezení.                                                          

Vystoupení dětí ze Základní školy v Křimicích. Hudební skupina BOBELIN, velikonoční překvapení.

Zasedací  místnost  obecního úřadu v Křimicích od 15 hod.

Čtvrtek  17. dubna                Vycházka do okolí Plzně  – Bory, Valcha, Litice.  

Odjezd autobusem č. 41 z konečné zastávky v Křimicích         v 8.50 hod.

Sobota 26. dubna                   Účast na pietním aktu.                                                      Uctění památky padlým za 1. a 2. světové války,           Křimické  náměstí od 13 hod.

Stále hrajeme každou středu od 9 do 11 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu  karetní hry.

Plán činnosti na měsíc květen 2014

 

Čtvrtek  15.5.

Zájezd minibusem pro 16 osob.                                                Hromnice,  Statek Býkov, (pěší vycházka k hromnickému jezírku)                                                                                             Odjezd  z Křimic  v 9 hodin.

 

Sobota  17. 5.

Účast na akci Magistrátu města Plzně  –  SENIOŘI  BAVÍ SENIORY.

Měšťanská  Beseda v Plzni – celodenní  akce.

 

Čtvrtek 29. 5.

Tradiční  posezení  Pod lípou.   Zpívá  „ ZLATA „  

Prostor na ostrůvku u řeky Mže od 15 hodin.

-x-x-x-x-

Od měsíce května hrajeme každou středu od 10 hodin v  prostoru  u  řeky  Mže  MINIGOLF.

Plán činnosti na měsíc červen 2014

 

Pondělí  2. června    Spolupráce  při  zajištění  oslavy  Dne dětí pro základní školu Křimice .      Křimická  sokolovna  od 9 hodin.

Čtvrtek  12. června    Přátelské utkání v minigolfu se Svazem  důchodců  Skvrňany.Prostor u řeky Mže od 15 hodin.                                                                                         

Čtvrtek  19. června   Pěší vycházka po okolí:  Valcha – Litice.

Odjezd  z  Křimic  autobusem  č. 41 v 8.50 hod.  

Sobota 28. června

MEZINÁRODNÍ  DEN  SENIORŮ

Dopoledne od 10 hodin turnaj v minigolfu a v kuželkách.

Odpoledne od 14 hodin zábavný program v zámeckém parku.

 

-x-x-x-

Každou středu hrajeme  od 10 hodin  v  prostoru  u  řeky Mže                                       MINIGOLF  a  KUŽELKY

————————————————————————————–

KLUB SENIORŮ KŘIMICE

Plán činnosti na měsíc září 2014

 

Čtvrtek 11. září                        

 Celodenní   autokarový zájezd s CK PRIMA VIA.  Vysoká u Příbramy, PŘÍBRAM a SVATÁ HORA.                             Odjezd v 7,15 hod. z Chebské ul.

 

Čtvrtek 18. září                                                                                    

Společné posezení

v zasedací místnosti obecního úřadu  od 15 hodin                                                                Literární beseda na téma ČAPKOVÉ. Přednáší paní J. Koucká z Domažlic.

 

Středa 25. září

Turnaj v minigolfu – ukončení sezony.                 Ostrůvek u řeky Mže od 10 hodin.

 

Čtvrtek 26. září  

Vycházka do okolí Plzně – odjezd vlakem z Křimic v 8.11 hodin  

-x-x-x-x-x

Každou středu hrajeme od 9 hodin minigolf .

———————————————————————————-

Plán činnosti na měsíc říjen 2014

 Středa 1. října

Pomoc při zajišťování komunálních voleb

– obálkování a roznos volebních lístků .      Zasedací místnost obecního úřadu v 9 hodin.

 Čtvrtek 9. října

Starosta městského obvodu Plzeň 5 – Křimice zve všechny křimické seniory na Společné posezení v zasedací místnosti obecního úřadu od 15 hodin. Občerstvení a hudba .

 Čtvrtek 16. října

Vycházka do okolí Plzně

Odjezd autobusem č. 35 z konečné zastávky v Křimicích v 8.56 hod.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Od 8. října hrajeme každou středu v zasedací místnosti obecního úřadu od 9 hodin deskové a karetní hry.

————————————————————————————————–

                                      Plán činnosti na měsíc listopad 2014

 Čtvrtek   13. listopadu

Vycházka do okolí Plzně – Kozolupy, Vochov, Křimice.      

Sraz na vlakovém nádraží v Křimicích v 9.30 hodin.

 

Čtvrtek 20. listopadu

Společné posezení nad Kronikou obce,  promítání obrázků z naší činnosti.

Zasedací místnost obecního úřadu od 15 hodin.

 

Čtvrtek 27. listopadu

Koncert – Malá muzika NAUŠE PEPÍKA                           

Měšťanská Beseda v Plzni od 16. hodin

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Každou středu od 9 hodin hrajeme v zasedací místnosti obecního úřadu deskové a karetní hry.

 

Komentáře nejsou povoleny.